Skip to main content

Courses

Go Search
Home
Courses
Enrollments/Payments
ESL
IELTS/TOEFL
English for Jobs
Student Channel
Sadr Podcast
About Us
  

طرح تحول بنیادین و تغییر ساختار آموزشی موسسه آموزش عالی صدر

موسسه آموزش عالی صدر در سال 1380 با اخذ مجوز رسمی از وزارت آموزش عالی فعالیت خود را در زمینه آموزش حرفه ای زبان های خارجی و سایر خدمات مرتبط آغاز نمود.

موسسه آموزش عالی صدر با بهره گیری از با تجربه ترین استاتید همواره تلاش نموده است خدمات آموزشی خود را با نو آوری همراه سازد.

تاکید بر نوآوری در زمینه خدمات آموزشی در کلیه رشته ها و سطوح مختلف این موسسه باعث ایجاد وجه تمایز موسسه آموزش عالی صدر از سایر رقبا شده و این موسسه شهرت خود را مدیون همین نوآوری ها می داند.از این رو موسسه آموزش عالی صدر تخصص و مهارت خود را پس از سالها تجربه در قالب دوره های آموزشی جدید ارائه می نماید.

معرفی روند جدید

با توجه به دیدگاه کلی دوره های ترمیک که در آن تمرکز بر روی فراگیری کل دوره و کتاب بود ، موسسه آموزش عالی صدر بر آن است که تمرکز را متوجه هر درس کند و نه کل دوره. به این ترتیب  که یادگیری زبان آموز در هر درس ارزیابی میگردد.

روند کلی آموزش زبان انگلیسی در موسسه آموزش عالی صدر به شرح ذیل می باشد :

-          فراگیری در 62 درس که به بسته های سه تایی تقسیم شده اند، تسهیل میگردد.

-          محور اصلی آموزش در این طرح ، کتاب New American Headway   می باشد که مطالب آن با بهره برداری از نقاط قوت سایر کتاب های موجود از جمله touch stone , topnotch ,American English file و... غنی شده است.

-          برای تقویت هر چه بیشتر این طرح ،گروهی متخصص از بهترین اساتید زبان انگلیسی انتخاب شده اند تا به هر چه بهتر عملی شدن اهداف موسسه جامه عمل بپوشانند.

-          در روند جدید تلاش شده است که روش آموزش مطابق با چارچوب آموزش زبان اتحادیه اروپا common European framework  انجام شود که در آن بر توانایی های بالفعل زبان آموز در به کارگیری زبان تاکید شده است.

 

CEF  چیست و اهداف آن کدام است

CEF  چارچوبی است توصیفی که اغلب میان اهداف اجتماعی  و آموزشی ارتباطی  قوی برقرار می کند . این اهداف به شرح ذیل می باشند :

-          تشوق به افزایش مهارت های زبانی به گونه ای که زبان آموزان قادر خواهند بود تقابل موثرتری با یکدیگر داشته باشند.

-          بررسی و تعریف آنچه که ما می توانیم با زبان انجام دهیم.

-          کمک به مقایسه دقیق و بی طرفانه سطح زبانی افراد با ملیت ها ، فرهنگ ها ، سنین و سیستم های آموزشی مختلف.

توانایی زبان آموز در هر دوره

 

عنوان دوره

به کارگیری زبان در موقعیت های از پیش تعیین نشده

Operational proficiency

C1

proficient

به کارگیری زبان در موقعیت های انتزاعی

Vantage

B2

Independent

به کارگیری زبان در موقعیت های از پیش تعیین نشده

Threshold

B1

شرکت در فعالیت های اجتماعی

Way stage

A2

Basic

تقابل با دیگران در شکلی ساده

Breakthrough

A1

 

Starter –A1

 Starter فعالیتی سریع است که درس را آغاز کرده و با هر دو مورد عنوان و هدف مرتبط است.

معرفی اهداف :

-          توانایی در معرفی شخص

-          توانایی در شرکت در مکالمات ساده

-          توصیف عادات روزمره

-          گفتگو در مورد علایق شخصی

-          توانایی در برآوردن نیازهای ساده روزمره

-          توانایی  شنیداری در درک مطالبی نظیر شخص، خانواده و موضوعات ساده محیط.

-          توانایی خواندن جملات ساده موجود در اعلانات و پوسترها

-          توانایی در نوشتن جملات ساده نظیر پر کردن فرم پذیرش هتل و ارسال کارت به دوستان

 

A2 waystage  

اهداف کلی این دوره آموزشی

-          افزایش فهم جملات و

-          برقراری ارتباط جهت برآورده کردن نیازهای روزمره

-          بیان کردن علایق و احساسات شخصی

-          ارائه دامنه وسیعی از لغات انگلیسی

-          افزایش توانایی شنیداری در مکالمات روزمره

-          افزایش مهارت خواندن و درک مطلب

-          افزایش مهارت نوشتاری در زمینه داستان های کوتاه ، فعالیت های روزمره ، شعرهای ساده و مطالب ساده علمی

  

B1 threshold

ارتقا مهارت های مختلف دانشپذیران در این گروه به شرح زیر است

توانایی شنیداری

-    درک نکات اصلی موضوعات ،داستان های ارائه شده و فیلم با موضوعات آشنای مناسب با سن دانشپذیران

- توانایی خواندن و درک مطلب

- مطالب اصلی متون ارائه شده در کلاس

- وقایع ،احساسات و آرزوها

- استفاده از سوالات درک مطلب به منظور رسیدن به پاسخ های خاص در یک متن

- استفاده از لغات اصلی ،تصاویر و نمودارها در فهم متن

توانایی گفتاری

-          بازگو کردن فیلم پخش شده و یا  داستان خوانده شده در کلاس

-          شرح وقایع خاص (جشن، گردهمایی و ...)

-          شرح عقاید و نظرات

توانایی نوشتاری در جهت

-          وقایع روزانه

-          نامه ای کوتاه در شرح وقایع

-          خلاصه ای از یک فیلم

-          شرحی از احساسات و آرزوها

-          املا و اعراب گذاری

        

B2 vantage

توانایی های زبان آموز در پایان این مرحله:

         - درک مفاهیم اصلی متون پیچیده با عناوین ملموس و انتزاعی نظیر مباحث مربوط به  رشته تخصصی فرد

تقابل با سایرین به شکلی روان و طبیعی  و بدون مشکل با انگلیسی زبانان -

- تولید متون با انواع موضوعات و همراه با جزییات کامل و بیان دیدگاه ها و نظرات شخصی

- درک سخنرانی های علمی ،اخبار،بسیاری از فیلم های دارای گویش های استاندارد

- شرکت فعال در مباحثی با مضامین آشنا،بیان و بسط داستان

- توصیف دامنه ی وسیعی از موضوعات مربوط به علایق شخصی

- خواندن مقالات گزارشات مربوط به مسایل روز

- نوشتن متون،مقالات و نامه با عناوین مختلف و با جزییات کامل

 

C1 proficiency

: توانایی های زبان آموز در پایان این مرحله

- درک مفاهیم اصلی متون پیچیده با عناوین ملموس و انتزاعی نظیر مباحث مربوط به  رشته تخصصی فرد

- تقابل با سایرین به شکلی روان و طبیعی  و بدون مشکل با انگلیسی زبانان

- تولید متون با انواع موضوعات و همراه با جزییات کامل و بیان دیدگاه ها و نظرات شخصی

- درک سخنرانی های علمی ،اخبار،بسیاری از فیلم های دارای گویش های استاندارد

- شرکت فعال در مباحثی با مضامین آشنا،بیان و بسط داستان

- توصیف دامنه ی وسیعی از موضوعات مربوط به علایق شخصی

- خواندن مقالات گزارشات مربوط به مسایل روز

- نوشتن متون،مقالات و نامه با عناوین مختلف و با جزییات کامل